Fysioterapia

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija. Fysioterapian avulla pyritään ennaltaehkäisemään, kuntouttamaan ja kehittämään ihmisen toimintakykyä kunkin yksilön omassa toimintaympäristössä. Toisella toimintaympäristö saattaa tarkoittaa esim. työpaikkaa, kuntosaliharjoittelua tai lenkkeilyä. Urheilijalla puolestaan tavoitteena voi olla vaikkapa kuntoutuminen vammasta tai toimintakyvyn optimointi ja sitä kautta mahdollisuus parempaan harjoitteluun.

Toimintatapani nojaavat erittäin vahvasti aktiiviseen liikkeeseen ja harjoitteluun. Tutkin asiakkaani monipuolisesti liikkeen kautta, jotta löydetään ne kunkin yksilön kannalta oleelliset tekijät parempaan toiminta- ja/tai suorituskykyyn.

Tavoitteita on erilaisia, samoin työkaluja tavoitteisiin pääsyyn. Oleellista onkin löytää oikeat työkalut kunkin yksilön tarpeisiin. Sitä minä teen työkseni! Minulta saat apua esim. seuraaviin tilanteisiin:

 • Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, esim:
 • alaselkäkipu, niska-hartiaseudun kivut, lonkka- ja polvikivut, olkapäävaivat 
 • Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia ( kuntoutus ennen ja jälkeen leikkauksen)
 • Urheiluvammojen kuntoutus, esim:
 • lihasvammojen kuntoutus (revähdykset ja ylirasitusvammat)
 • pohkeen, etu- ja takareiden, lähentäjälihasten, kiertäjäjäkalvosimen vammat
 • nilkan ja polven vammat
 • nilkan nivelsidevammat
 • polven ligamenttivammat (eturistiside, takaristiside, sivuside)
 • polven nivelkierukan vammat
 • Murtumat, esim:
 • ranteen ja nilkan murtumat
 • Urheiluteippaus
 • KinesioteippausKuva: Elmeri Elo
Kuva: Elmeri Elo